ASA GARMENT.

  • Տարածք՝ 7000 քմ
  • Ավելի քան 1500 կարի մեքենա
  • 320 աշխատող

ASA GARMENT.

  • BSM կարի մեքենաներ
  • NBAMEDIA լազերային կտրում իրականացնող մեքենաներ
  • SUNSHINE լոգոներ ասեղնագործող մեքենաներ
  • Արտադրության մեջ մենք օգտագործում ենք բարձրորակ հումք: